9. नमूना दिन प्रशस्त थुक वा राल जम्मा गर्न मलाई गाह्रो भयो । यस्तो अवस्थामा म के गरूँ ?

 • नमूनाको लागि 1 देखि 5 मिलिलिटर थुक वा राल जम्मा पार्ने प्रयास गर्नुहोस् । परीक्षण स्थलमा दिइएको निर्देशन पालना गर्नुहोस् । नमूना संकलन ट्यूबमा मिलिलिटर संकेत दिइएको हुन्छ ।
 • यदि तपाईंको शरीरमा पानीको मात्रा प्रशस्त छ भने, नमूना जम्मा पार्न गाह्रो हुने छैन ।
  • नमूना संकलनको 60 मिनेट पहिले केही नपिउनुहोस्, तर त्यो भन्दा पहिल्यै प्रशस्त पानी पिउनुहोस् ।
 • जब तपाईं परीक्षणको लागि जान थाल्नु हुन्छ, त्यो बेला देखि नै मुखमा थुक जम्मा गर्नुहोस् ।
 • जाँच गर्ने समयमा चैँ,
  • मलाई असाध्यै मन पर्ने खानेकुराको समझना गर्नुहोस् ।
  • गीजालाई बिस्तारै मालिस गर्नुहोस् ।
 • नमूना संकलन गर्न दिइएको ट्यूबमा तोकेको भन्दा धेरै थुक वा राल नभर्नु होस् ।
  • यदि दिइएको ट्यूबमा तोके भन्दा बढी भरिएमा अर्को ट्यूब माग्नुहोस् र चाहिने जति मात्र जम्मा गर्नुहोस्।