6. म दोस्रो वा तेस्रो शिफ्टमा काम गर्छु । के मैले मेरो कामको समयमा क्याम्पसमा परीक्षण गर्न सक्छु ?

परीक्षण एउटा तलब पाउने गतिविधि हो र मिलेसम्म काम गर्ने समय भित्र गरिनु पर्दछ । कुनै परीक्षण स्थलहरूमा परीक्षण बिहान ६:३० बजेबाट शुरू भएर बेलुकी ७:३० बजे सम्म खुला रहन्छन् — परीक्षण स्थलहरूको समय र ठेगाना हेर्नुहोस्

तपाईंको कामको समयमा परीक्षण गर्ने बारेमा प्रश्नहरू भएमा, कृपया तपाईंको सुपरभाईजरसँग कुरा गर्नुहोला ।