2. राल वा थुक परीक्षण गर्न कति समय लाग्ला ?

यो परीक्षणलाई केही मिनेट मात्र लाग्छ ।