14. “Contact tracing” भनेको के हो?

  • Contact tracing” एउटा सार्वजनिक स्वास्थ्य पद्धति हो ।
  • सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागका कर्मचारीले COVID-19 संक्रमितहरूको नजिक भएका व्यक्तिहरूको सूचि तयार गर्न अनुरोध गर्ने छन् ।
  • सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागका कर्मचारीले COVID-19 संक्रमितहरूको नजिक भएका व्यक्तिहरूलाई सम्पर्क गरि उनिहरूलाई COVID-19 परीक्षण गर्न, क्वारेन्टाइनमा रहन, उपचार गर्न, वा अन्य सुरक्षाका उपाय अपनाउन अनुरोध गर्नेछन् ।
  • क्याम्पस परीक्षणको लागि University Health Services (UHS) ले “Contact tracing” को व्यवस्थापन गर्नेछ । UHS ले Public Health Madison and Dane County (PHMDC). PHMDC संग निकट सम्पर्कमा रहेर काम गरिरहेको छ । UHS ले उच्च सतर्कताको अवस्था (a “surge” situation) मा सहयोगिको भूमिका खेल्नेछ ।
  • Safer Badgers app ले contact tracing गर्न सक्दैन किनकी यसले अरू Safer Badgers app प्रयोगकर्ताको पहिचान गर्न सक्दैन ।