10. यदि मैले आफैँ आवश्यकता पालना गर्न सकिन भने सहायताको लागि आवेदन गर्न सक्छु कि ?

यदि तपाईंमा अन्तर्निहित स्वास्थ्य समस्या वा असक्षमता भएमा क्याम्पसमा नमूना संकलन/परीक्षण गर्न कठीन हुन सक्छ, यस्तो अवस्थामा तपाईं सहायताको लागि आवेदन गर्न सक्नु हुन्छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंले भिन्न किसिमको परीक्षण गराउन पनि सक्नुहुन्छ ।

तपाईंमा अन्तर्निहित स्वास्थ्य समस्या वा असक्षमता नभए पनि सुबिधाको लागि आवेदन गर्न सक्नु हुन्छ, तर संक्रमण परीक्षण नगराउने छुट भने नपाउने सम्भावना रहन्छ ।

विद्यार्थी सुबिधा

यदि तपाईं विद्यार्थी हुनुहुन्छ र तपाईंमा अन्तर्निहित स्वास्थ्य समस्या वा असक्षमताको कारणले सुबिधाको लागि आवेदन गर्न चाहनुहुन्छ भने, McBurney Disability Resource Center मा आवेदन गर्न सक्नुहुन्छ

यदि तपाईंले पहिले नै McBurney Disability Resource Center, सँग काम गर्नुभएको भए, त्यहाँका सल्लाहार सँग सम्पर्क गर्नुहोस् ।

यदि तपाईं म्याडिसनमै (क्याम्पस परिसरमा वा बाहिर) बस्नुहुन्छ भने पनि वसन्त सेमेस्टरको परीक्षण कार्यक्रममा अनिवार्य सहभागि हुनु पर्नेछ ।

यदि तपाईंमा अन्तर्निहित स्वास्थ्य समस्या वा असक्षमता नभए पनि सुबिधाको लागि आवेदन गर्नु भएकोछ भने पनि परीक्षणमा छुट पाउने आशा नराख्नु उत्तम हुनेछ ।

यदि तपाईंमा स्वास्थ्य सम्बन्धि बाहेकका चिन्ता वा समस्या छन् भने Dean of Students Office मा dean@studentlife.wisc.edu सम्पर्क गर्नुहोस् । हामी सहायताको आवेदन माथि पुनर्विचार गर्नेछौँ, तर तपाईंले जनस्वास्थ्य रणनीति अनिवार्य पालना गर्नु पर्नेछ ।

कर्मचारी सुबिधा

यदि तपाईं कर्मचारी हुनुहुन्छ र तपाईंमा अन्तर्निहित स्वास्थ्य समस्या वा असक्षमताको कारणले सुबिधा आवेदन गर्नु भएकोछ भने, आफ्नो Divisional Disability Representative (DDR) मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

यदि तपाईंमा अन्तर्निहित स्वास्थ्य समस्या वा असक्षमता नभए पनि सुबिधाको लागि आवेदन गर्नु भएकोछ भने पनि परीक्षणमा छुट पाउने आशा नराख्नु उत्तम हुनेछ ।

यदि तपाईंमा स्वास्थ्य सम्बन्धि बाहेकका चिन्ता वा समस्या छन् भने, आफ्नो विभागीय मानव संसाधन प्रतिनिधिसँग सम्पर्क गर्नुहोस् । हामी सहायताको आवेदन माथि पुनर्विचार गर्नेछौँ, तर तपाईंले जनस्वास्थ्य रणनीति अनिवार्य पालना गर्नु पर्नेछ ।