COVID-19 Response – Nepali

COVID-19 सहायता लाईन

COVID-19 परीक्षणको बारेमा, Safer Badgers app, DoIT बाट प्राविधिक सहायता र UW–Madison COVID-19 कार्यक्रमको कुनै पनि अरू कुराको प्रश्नहरूको बारेमा 608-262-7777 मा फोन गर्नुहोला ।

  • भाषा अनुवाद सहायता: तपाईंले COVID-19 सहायता लाईनमा फोन गर्दा, #9 मा थिच्नुहोला र तपाईंले बोल्ने भाषा बताउनुहोला । तपाईंलाई दोभाषे र COVID-19 सहायता लाईनको प्रतिनिधिको साथ कुरा गराइनेछ, वा कसैले तपाईंलाई दोभाषेको साथ सहयोग पुर्‍याउन सम्पर्क गर्नेछ ।
  • खुला हुने समय:
    • सोमबार – शुक्रबार: बिहान ८ बजे देखि बेलुकी ७ बजे सम्म
    • शनिबार – आइतबार: बिहान ८ बजे देखि बेलुकी ४ बजे सम्म

UW–Madison का कर्मचारीहरूको लागि भाषाको सहायता

सम्मानको बयान

UW–Madison समुदायका सबै सदस्यहरूले स्वागत, महत्त्वपूर्ण र सुरक्षित महसुस गर्न योग्य छन् । हामी सताई र भेदभावलाई सहँदैनौं, र जातीय भेदभावका व्यवहारहरू र stereotyping UW–Madison का मान्यताहरूसँग अनुचित छन् । Office of ComplianceDean of Students Office ले विद्यार्थी, संकाय र कर्मचारीहरूका लागि संसाधन र रिपोर्ट गर्ने उपायहरू प्रदान गर्दछन् ।