COVID-19 Response – Nepali

क्याम्पस सन्देशहरू

भर्खरैका सन्देशहरू सूचीमा सबै भन्दा माथि राखिएको छ ।

सम्मानको बयान

UW–Madison समुदायका सबै सदस्यहरूले स्वागत, महत्त्वपूर्ण र सुरक्षित महसुस गर्न योग्य छन् । हामी सताई र भेदभावलाई सहँदैनौं, र जातीय भेदभावका व्यवहारहरू र stereotyping UW–Madison का मान्यताहरूसँग अनुचित छन् । Office of ComplianceDean of Students Office ले विद्यार्थी, संकाय र कर्मचारीहरूका लागि संसाधन र रिपोर्ट गर्ने उपायहरू प्रदान गर्दछन् ।